เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ทาง โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้มีปรับเปลี่ยนการบริการผู้ป่วยในรูปแบบลงทะเบียน ด้วยบัตรประชาชน หากท่านใดสงสัยหรือไม่เข้าใจสิ่งใดกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

 
 

เชื่อมโยงเครือข่าย สปสช.Supported @ HIS SYSTEM